Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Dương

Trên địa bàn Hải Dương đang có 18984 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 7543 công ty, Huyện Kinh Môn 2058 công ty, Huyện Cẩm Giàng 1741 công ty, Thị xã Chí Linh 1369 công ty, Huyện Kim Thành 1091 công ty, Huyện Nam Sách 934 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG PHÚC

0801267950

Lô 21.87, đường Trường Chinh, khu đô thị phía Tây, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương