Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Dương

Trên địa bàn Hải Dương đang có 17,708 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 7,045 công ty, Huyện Kinh Môn 1,943 công ty, Huyện Cẩm Giàng 1,640 công ty, Thị xã Chí Linh 1,277 công ty, Huyện Kim Thành 1,014 công ty, Huyện Nam Sách 882 công ty, ...