Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Dương

Trên địa bàn Hải Dương đang có 18,079 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 7,186 công ty, Huyện Kinh Môn 1,975 công ty, Huyện Cẩm Giàng 1,670 công ty, Thị xã Chí Linh 1,303 công ty, Huyện Kim Thành 1,030 công ty, Huyện Nam Sách 902 công ty, ...