Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Dương

Trên địa bàn Hải Dương đang có 19462 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 7724 công ty, Huyện Kinh Môn 2113 công ty, Huyện Cẩm Giàng 1773 công ty, Thị xã Chí Linh 1399 công ty, Huyện Kim Thành 1116 công ty, Huyện Nam Sách 954 công ty, ...