Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Dương

Trên địa bàn Hải Dương đang có 18,510 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 7,362 công ty, Huyện Kinh Môn 2,013 công ty, Huyện Cẩm Giàng 1,700 công ty, Thị xã Chí Linh 1,345 công ty, Huyện Kim Thành 1,065 công ty, Huyện Nam Sách 913 công ty, ...