Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng Hải Dương

Có 1779 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Cẩm Giàng Hải Dương. Các công ty tại Huyện Cẩm Giàng Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thị trấn Lai Cách 290 công ty, Xã Tân Trường 212 công ty, Xã Cẩm Phúc 190 công ty, ...