Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hải Dương

Trên địa bàn Hải Dương đang có 19613 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hải Dương tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 7769 công ty, Huyện Kinh Môn 2127 công ty, Huyện Cẩm Giàng 1779 công ty, Thị xã Chí Linh 1404 công ty, Huyện Kim Thành 1123 công ty, Huyện Nam Sách 955 công ty, ...