Các công ty Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Hải Dương

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Hải Dương

Công Ty TNHH Vescom

0801208384

Lô C, 1, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng

Bùi Văn Ngào

0800033300

Hoàng tiến, Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh

Nguyễn Thị Soi

0800989921

Thạch thuỷ, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh

Vũ Ngọc Hùng

0800989914

Phao Sơn, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh

Hoàng Công Hoà

0800989960

Hoàng Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh

Lê Duy Tê

0800964853

Thôn Mộ Trạch, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang